Na początku sierpnia..." >
POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000110528
Nr. konta: 60 1050 1096 1000 0022 8974 3433
Kontakt  
This is an example of a HTML caption with a link.Łowcy naukowych przygód 2017 - Rekrutacja


WKRÓTCE ROZPOCZENIE SIĘ REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU pn. "ŁOWCY NAUKOWYCH PRZYGÓD" 

Nazwa Projektu: "Łowcy naukowych przygód"
Lider Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej"
Partner Projektu: Miasto Ustroń

Termin rekrutacji 05.09-15.09.2017 r. 

Szczegóły rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Łowcy naukowych przygód".


Na początku sierpnia 2016 roku wystartował projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej" a Miastem Ustroń. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 5 i 6 w Ustroniu. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji kluczowych 370 uczniów, w tym wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 140 uczniów.


W ramach projektu odbywa się szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia i zajęcia specjalistyczne, także dla rodziców i nauczycieli. Powstały międzyszkolne pracownie, a szkoły zostały doposażone w dodatkowy sprzęt do nauki.


Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie – dzieci mają okazję zdobyć oraz poszerzyć wiedzę w ramach zajęć dodatkowych:

  • dydaktyczno-wyrównawczych (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),

  • rozwijających uzdolnienia (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),

  • opartych na metodzie eksperymentu (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),

  • specjalistycznych (dla uczniów każdej ze szkół, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów klas IV),

  • dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów szkół nr 1, nr 2 i nr 5 z klasy I, IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami z klas V–VI),

  • warsztatów rozwijających uzdolnienia (dla uczniów szkół nr 1, nr 2 i nr 5 z klasy IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami z klas V–VI).


Projekt „Łowcy naukowych przygód” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2016 roku i potrwa do 31 lipca 2018 roku.

Wartość projektu: 1 269 375,14 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 142 437,63 zł.


Pliki do pobrania:

- Regulamin projektu Łowcy naukowych przygód 25.08.2017

- Zał. nr 1 - Formularz zgłoszenia dziecka do projektu - Ustroń v. 25.08.2017 r.

- Zał. nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Ustroń v. 25.08.2017

- Zał. nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Ustroń v. 25.08.2017


Tagi: kontakt Stowarzyszenie Można Inaczej kontakt Stowarzyszenie Można Inaczej Ustroń Stowarzyszenie Można Inaczej kontakt Ustroń Stowarzyszenie Można Inaczej Ustroń
PROWADZENIE  |  IMPREZY  |  AKCJE CHARYTATYWNE  |  WOLONTARIAT  |  O NAS  |  CELE  |  AKTUALNOŚCI  |  I TY MOŻESZ POMÓC  |  GALERIA  |  KONTAKT

Copyright © 2012 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła