POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000110528
Nr. konta: 60 1050 1096 1000 0022 8974 3433
Kontakt  
This is an example of a HTML caption with a link.Łowcy naukowych przygód

Łowcy naukowych przygód

---------------------------
2016-09-05

W związku z realizacją projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” przeprowadzona zostanie rekrutacja uczniów w każdej ze szkół (SP1, SP2, SP3, SP5, SP6) w terminie określonym w regulaminie projektu tj. 01.09.2016 – 23.09.2016 r.
W załącznikach regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj: 
a) formularz zgłoszeniowy,
b) deklarację uczestnictwa,
c) oświadczenie o danych osobowych 

Do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja urzestnictwa
Oświadczenie o danych osobowych

---------------------------

Z początkiem sierpnia wystartował projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej" a Miastem Ustroń. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów ustrońskich szkół podstawowych. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, a także utworzenie pracowni międzyszkolnych, doposażenie szkół oraz wsparcie rodziców i nauczycieli.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną szkoły nr 1, 2, 3, 5 i 6 w Ustroniu, a jego realizacja potrwa od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji kluczowych 370 uczniów, w tym wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 140 uczniów. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie – dzieci będą miały okazję zdobyć oraz poszerzyć wiedzę w ramach zajęć dodatkowych, wśród których przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6)

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6)

  • zajęcia oparte na metodzie eksperymentu (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),

  • zajęcia specjalistyczne (dla uczniów każdej ze szkół, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów klas IV)

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla uczniów szkół nr 1, nr 2 i nr 5 z klasy I, IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami z klas V–VI))

  • warsztaty rozwijające uzdolnienia (dla uczniów szkół nr 1, nr 2 i nr 5 z klasy IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami z klas V–VI)

Projekt „Łowcy naukowych przygód” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 269 375,14 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 142 437,63 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 338543399 oraz adresem e-mail: osrodekmoznainaczej@vp.pl


Tagi:
Tagi: Stowarzyszenie Można Inaczej kontakt kontakt Ustroń Stowarzyszenie Można Inaczej Ustroń Ustroń kontakt Stowarzyszenie Można Inaczej Ustroń
PROWADZENIE  |  IMPREZY  |  AKCJE CHARYTATYWNE  |  WOLONTARIAT  |  O NAS  |  CELE  |  AKTUALNOŚCI  |  I TY MOŻESZ POMÓC  |  GALERIA  |  KONTAKT

Copyright © 2012 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła